Business Info

INFO: (ICC) Standardy Handlowe w Transakcjach Międzynarodowych

ICC Top Template

 

… czym jest ICC (International Chamber of Commerce) ?

Międzynarodowa Izba Handlowa (International Chamber of Commerce – ICC) została utworzona w Paryżu w 1919 roku. Aktualnie ICC jest największą światową organizacją handlową zrzeszającą ponad 6.5 miliona członków – przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń – oraz siecią 3000 ekspertów w ponad 130 państwach. ICC promuje handel międzynarodowy i inwestycje, kształtuje wzorce odpowiedzialnego potępowania w biznesie oraz globalne podejście do przepisów prawnych poprzez promocję kierunków działania (policy advocacy), tworzenie standardów i zasad (rules and standards setting) oraz zapewnienie światowej sławy usług rozwiązywania sporów (dispute resolution services).

 

Podstawowe informacje i normy niezbędne w handlu międzynarodowym.

Przydatny zbiór standardów, narzędzi i informacji wykorzystywanych w handlu międzynarodowym

 

  INFO: ICC Incoterms® 2020

  INFO: Ładunki Palet i Kontenerów

  INFO: Fracht ziarna i załadunki luzem statku

  INFO: NCNDA & IMFPA – Oryginalny Draft ICC do zastosowania

Import - Trade - Export

Zapraszamy do współpracy

Glob Agency Ltd

Od góry
Pre-sale Questions