Business Info

ICC Top Template

… czym jest ICC (International Chamber of Commerce) ?

Międzynarodowa Izba Handlowa (International Chamber of Commerce – ICC) została utworzona w Paryżu w 1919 roku. Aktualnie ICC jest największą światową organizacją handlową zrzeszającą ponad 6.5 miliona członków – przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń – oraz siecią 3000 ekspertów w ponad 130 państwach. ICC promuje handel międzynarodowy i inwestycje, kształtuje wzorce odpowiedzialnego postępowania w biznesie oraz globalne podejście do przepisów prawnych poprzez promocję kierunków działania (policy advocacy), tworzenie standardów i zasad (rules and standards setting) oraz zapewnienie światowej sławy usług rozwiązywania sporów (dispute resolution services).

… do czego służą Umowy NCNDA & IMFPA ?

Umowa modelowa ICC „Pośrednik okazjonalny (zakaz obchodzenia i nieujawniania)” obejmuje najpopularniejsze odmiany umów międzynarodowych, których stroną jest pośrednik międzynarodowy.
Model zapewnia wyjątkową i zrównoważoną platformę prawną, która uwzględnia interesy wszystkich stron zaangażowanych w umowę o nieobchodzeniu i nieujawnianiu oraz minimalizuje ryzyko oszustwa i nieporozumień. Zawiera definicję usług, które ma świadczyć pośrednik oraz opis wyłącznych praw pośrednika, a także zapewnia ochronę w zakresie uiszczenia wynagrodzenia pośrednika. Model ten jest częścią serii szanowanych umów modelowych w dystrybucji międzynarodowej; w tym pośrednictwo handlowe i dystrybucja. Te ważne narzędzia dają stronom i rynkowi pewność, że transakcje handlowe mogą być przeprowadzane zgodnie z międzynarodowymi zasadami.

 

INFO: NCNDA (Non-Circumvention Non Disclosure Agreement)

NCNDA „Umowa o nieomijaniu i zachowaniu poufności’ Jest to rodzaj umowy często wymagany przez brokerów lub pośredników, w ramach którego kupujący zgadzają się powstrzymać od chodzenia po brokerze w celu bezpośredniego kontaktu z dostawcami. Oznacza niekonkurującą umowę o zachowaniu poufności , która zwykle obowiązuje przez trzy do 5 lat i zakazuje żadnej ze stron umowy oddzielnie próbować prowadzić interesy ze stroną trzecią.

Original ICC Draft .PDF (Oryginalny Draft NCNDA w formacie .PDF)

INFO: NCNDA & IMFPA (Oryginalny Draft ICC, komplet (2w1) jedna umowa)

1. NCNDA (Non-Circumvention Non Disclosure Agreement)
2. IMFPA (International Master Fee Protection Agreement).
NCNDA & IMFPA !

Original ICC Draft .PDF NCNDA & IMFPA (Oryginalny Draft w formacie .PDF)

zamknij

Dysponujemy oryginalną wersją bezpośrednio z ICC, w formie edytowalnej (.docx).
Bez problemu udostępnimy umowę, doradzimy i pomożemy w jej prawidłowym wypełnieniu. | Napisz do nas ! button icon W celu uzyskania edytowalnej wersji ICC. Prosimy o kontakt bezpośredni 🙂

Import - Trade - Export

Zapraszamy do współpracy

Glob Agency Ltd

Od góry
Pre-sale Questions