NA SPRZEDAŻ: Teren przemysłowy pod: Logistykę, Magazyny, Produkcję,, Lokalizacja: GPP – Goleniów
(Authorized Offer)
Companiens Authorized Offers Authorized

GRUNT POD BUDOWĘ: LOGISTYKI, SKŁADOWANA, PRODUKCJI,
LOKALIZACJA: GOLENIÓW, (DK S3-S6)

BAZOWE WARUNKI OFERTY

Przedmiot oferty: Sprzedaż gruntów budowlanych łącznie: ok. 10/ha, GOLENIÓW,(DK S3-S6)
Teren w Goleniowie w (GPP) Goleniowski Park Przemysłowy (Łozienica), zlokalizowany niedaleko Lotniska, Kolei,
przy drodze krajowej (DK S3-S6) w kierunku: -> Świnoujście, Szczecin, -> Koszalin, -> Wroclaw
Przeznaczenie terenu:
1) obiekty produkcyjne, obiekty składowania i magazynowania;
2) obiekty handlu hurtowego;
3) bazy transportowe i przeładunkowe oraz budowlane;
4) centra badawcze, technologiczne i logistyczne;
5) obiekty wykorzystujące odnawialne źródła energii wraz z zabudową towarzyszącą funkcjonalnie związaną z podstawowym przeznaczeniem, w tym zabudowy systemami fotowoltaicznymi o mocy nie przekraczającej 100kW;
6) myjnie samochodowe, stacje paliw;
7) zabudowa administracyjna i socjalna;

W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów ustala się:
1) wysokość budynków nie większa niż 27 m,
2) wysokość budowli nie większa niż 70 m;
3) liczbę kondygnacji nie większą niż 3;
4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 95% powierzchni działki budowlanej;
5) wskaźniki intensywności zabudowy od 0,1 do 2,85;
6) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 5% powierzchni działki budowlanej;
7) dachy o dowolnej konstrukcji i kształcie;
8) obowiązek kształtowania zabudowy zgodnie z ustalonymi liniami zabudowy.

Goleniów Lokalizacja terenu na mapie

Koszalin Lokalizacja terenu na mapie

Panorama 3D – położenie i warunki terenowe

Panorama terenu - Koszalin

Lokalizacja i uwarunkowania działek

Lokalizacja i uwarunkowania działek


AgencyB2B.comAutoryzacja Agencji:

Projekt jest zweryfikowaną i Autoryzowaną ofertą. Jesteśmy umocowani prawnie i mamy pełnomocnictwa „NA PRAWACH WYŁĄCZNOŚCI” do oferowania projektu w zakresie organizacji, mediacji i realizacji transakcji sprzedaży w zakresie tego projektu.

Kontakt w sprawie oferty:

Posiadamy i udostępniamy szczegółowe i autoryzowane informacje niniejszego projektu w formie Teasera, gdzie prezentujemy szczegółowe warunki oferty dla zainteresowanych stron. Opcje partnerstwa i pośrednictwa za udane mediacje, do omówienia z bezpośrednio zainteresowanymi stronami. Oczekujemy i rozważamy tylko poważne oferty. Nie przekazujemy informacji osobom anonimowym.

Glob Agency Ltd

Jesteś zainteresowany? – Prosimy o kontakt !
Dostarczymy komplet materiałów i informacji !

Supported by Glob Agency LtdContact on offer

Godziny otwarcia

Poniedziałek

11:00 - 17:00

Wtorek

11:00 - 17:00

Środa

11:00 - 17:00

Czwartek

11:00 - 17:00

Piątek

11:00 - 14:00

Sobota

Closed

Niedziela

Closed

Wyślij wiadomości e-mail ! Skontaktujemy się z Tobą !

Kontakt: Właściciel
Zaplanuj moją trasę
Kliknij przycisk, aby wyświetlić mapę.